Evlilik sözleşmesi, son zamanlarda popüler hale gelen bir sözleşme türüdür. 2002 yılında Türk Medeni Kanunu’nda gerçekleştirilen değişiklikler ile evlilik birliğindeki mallara katılma rejimi belirlenmiştir. Gelin ve damat evlilik sözleşmesi ile söz konusu mal rejimini değiştirebilmektedir.

Kanunen evler arasında edinilen mallara katılma rejiminin uygulanması gerekmektedir; fakat eşler mal rejimi sözleşmesi aracılığı ile kanunda belirlenmiş olan rejimlerden birini uygulayabilirler. Kanundaki tanım doğrultusunda mal rejimi sözleşmesi halk arasında evlilik sözleşmesi olarak bilinmektedir.

Evlilik sözleşmesi, evlilik gerçekleşmeden önce ya da sonra yapılabilmektedir. Bu doğrultuda söz konusu sözleşme ile yasal mal rejiminde edinilmiş olarak mallara katılma rejiminde değişiklik yapılabilmektedir.

Günümüzde internet üzerinde pek çok evlilik sözleşmesi örneği bulunmaktadır. Ancak söz konusu örneklerin doğruluğu ve güvenilirliğinden emin olmak mümkün değildir. Bu nedenle bir avukat aracılığı ile hazırlanan evlilik sözleşmesi çok daha güvenilir ve istediğiniz gibi olacaktır. Bu kapsamda evlilik sözleşmesi ile gelin ve damat evlendikten sonra mallarını nasıl yönetecekleri konusunda bir karara varmış olurlar. Peki, evlilik sözleşmesi ne zaman yapılır?

Evlilik Sözleşmesi Ne Zaman Yapılır?

Evlilik sözleşmesi yani mal rejimi sözleşmesinin evlilikten önce yapılması çok daha uygun olacaktır. Ancak evlilik birliği sırasında da evlilik sözleşmesinin yapılması mümkündür. Bu durum tamamen eşlerin kararına bağlıdır. Her iki tarafında bu sözleşmeyi imzalamak istemesi durumunda sözleşmenin gerçekleştirilebilmesi mümkündür. Eşlerden birinin istememesi durumunda sözleşmenin yapılması ise mümkün değildir.

Evlilik Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Evlilik sözleşmesinin öncelikle yazılı olarak yapılması gerektiğini söyleyebiliriz. Evlilik sözleşmesi hazırlanır ve notere gidilir. Noter tarafından sözleşmenin onaylanması ile birlikte taraflarında imzasıyla evlilik sözleşmesi yapılır. Ancak resmi nikah sırasında da evlilik sözleşmesi yapılması mümkündür. Bu durumda sözleşmenin nikah memuru tarafından onaylanması gerekir. Böylelikle noter huzurunda tekrar sözleşmenin onaylanmasına gerek kalmaz.

Evlilik Sözleşmesi Ne Zamana Kadar Geçerlidir?

Evlilik sözleşmesi eşler tarafından anlaşmalı bir şekilde kaldırılabilmektedir. Bunun yanı sıra eşlerden biri mahkemeye başvurarak sözleşmeyi kaldırabilir ya da değiştirebilir. Böyle bir durum olmaması durumunda sözleşme, boşanma ya da ölüm neticesinde evliliğin sona ermesi ile birlikte geçerliliğini yitirecektir.

Evlilik Sözleşmesi Zorunlu Mudur?

Söz konusu sözleşmenin hiçbir şekilde zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu doğrultuda söz konusu sözleşmenin yapılması tamamen gelin ve damadın isteğine bağlıdır. Çiftler evlenmeden önce ya da resmi nikah sırasında tamamen kendi istekleri doğrultusunda bu sözleşmeyi yapabilirler. Sözleşmenin yapılmaması ile birlikte edinilmiş mallara katılma rejimi geçerli olacaktır. Bu durumda evlilik sırasında alınan tüm mallar ortak olarak kabul edilmektedir. Çok daha detaylı bir şekilde bilgi alabilmek için, tarafların profesyonel bir avukatla görüşmelerinde yarar vardır.